_______________________________________________________________________________________________________________

STRATEŠKE REŠITVE zagotavljajo uspešno upravljanje s človeškimi viri s pomočjo učinkovitega usklajevanja kadrovskih potencialov s strateškimi načrti in poslovnimi cilji. V kolikor bi vaše podjetje potrebovalo organizacijsko prestrukturiranje, pomoč pri načrtovanju in soočanju z organizacijskimi spremembami, vam v okviru strateških rešitev ponujamo  preizkušene metode, ki učinkovito premostijo vaše kadrovske izzive in pomagajo pri izgradnji organizacijskih vrednot.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

ORGANIZACIJSKI RAZVOJorgdevelopment

Organizacijski razvoj je mnogo več kot zgolj oblikovanje organizacijske strukture in procesov. Gre za usklajevanje organizacijskih vrednot, kulture in strategije z vizijo in poslanstvom podjetja.


Naton HR lahko vašemu podjetju pomaga z rešitvami, ki bodo pomagale uskladiti vaš poslovni ekosistem. Naši svetovalci so uposobljeni tako za učinkovito identifikacijo simptomov organizacijskih težav, kot tudi za svetovanje in vodenje k rešitvam.

 

ORGANIZACIJSKO OBLIKOVANJE


Organizacijsko oblikovanje je sistematičen proces definiranja struktur, procesov, sistemov in praks, ki sestavljajo učinkovito organizacijo, ki je sposobna doseči začrtano poslovno strategijo. Z vidika organizacijskega oblikovanja, organizacija služi kot orodje za doseganja strateških ciljev podjetja.

Dobro oblikovana organizacija pomaga vsem v podjetju, da učinkovito opravijo svoje delo. Namen podjetja Naton HR je pomagati strankam, da se izognejo oviram in frustracijam, ki jih povzročijo napake pri organizacijskega oblikovanja in prilagajanju organizacijske strukture, ki ustreza potrebam vseh deležnikov.

Naton HR strankam pomaga pri organizacijskem oblikovanju z (re)definiranjem organizacijske strukture, ocenjevanjem in preoblikovanjem delovnih mest in razvojem, ki temelji na kompetencah.


SPREMEMBE V  UPRAVLJANU

Vloga menedžmenta v organizaciji je zastaviti organizacijske smernice in cilje in zagotaviti njihovo doseganje. To vključuje tako dolgoročne in kratkoročne strategije, kot tudi zagotavljanje doseganja vsakodnevnih poslovnih načrtov podjetja, brez dodatnih izgub za podjetje.

Naton HR lahko pomaga strankam pri načrtovanju intervencij sprememb, določanju ciljev, načrtov, časovnic in omejitev virov. Tekom procesa, naši svetovalci delujejo kot »agenti sprememb«, ki razvijajo in vodijo procese sprememb ter usklajujejo zaposlene v podjetju s širšo organizacijsko sliko.

Naton HR nudi pomoč pri  upravljanju sprememb s pomočjo oblikovanja strateških usmeritev in strateških procesov. 

 

ORGANIZACIJSKO KOMUNICIRANJE

Načrtovanje komuniciranja znotraj organizacije je edenEno najpomembnejših in žal premalo izpostavljenih aspektov podjetja. Organizacijsko komuniciranje vključuje vse pisno, govorno in elektronsko sporazumevanje s ciljno publiko. Vključuje tudi obvezni pisni zapis organizacijskih ciljev in poti kako bo organizacija dosegla svoje zadane načrte.

Naton HR lahko za svoje stranke razvije in implementira načrt organizacijskega komuniciranja preko oblikovanja tiskanih publikacij, načrta spletnega komuniciranja, vse dokumentacije in priročnikov, promocijskega materiala, publikacij, brošur in podobno.

_______________________________________________________________________________________________________________


LEAN CONSULTING

Naton HR svojim strankam nudi ti. »lean consulting« oziroma svetovanje s področja načel vitke organizacije, katerega cilj je maksimizirati poslovni potencial ne glede na okolje v katerem deluje organizacija. »Vitke rešitve« prinašajo strankam pomembne, trajnostne izboljšave na področju učinkovitosti, hkrati pa za organizacijo pomenijo velik prihranek. V kolikor želite zmanjšati izmet in nadgraditi kvaliteto opravljenega dela je »lean consulting« za vas prava izbira.

Osnovni »LEAN PROCESI«


  5S proces knowledge implementation XXX
  Error proffing knowledge implementation XXX
  Kaizen knowledge implementation XXX
  Kanban knowledge implementation XXX
  Value stream mapping knowledge implementation XXX
  Material control knowledge implementation

XXX


Naša naloga ni zgolj implementirati »vitki način opravljanja dela«, naš namen je pomagati organizacijam k miselnem preskoku v smeri »vitkega mišljenja«. Naton HR nudi izobraževanja delavcev na temo osnov vitke proizvodnje še predno začnejo z delom v proizvodnji. Naton HR tako s pomočjo izobraževanj delavcev na temo vitke proizvodnje skupaj z naročnikom optimizira proizvodne procese, kar nudi dolgoročne učinke.

Našim strankam jamčimo finančni prihranek, večjo učinkovitost in kvaliteto proizvodnje.


strategic

_______________________________________________________________________________________________________________

Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.