Novice

Delo in kariera zahtevata zgodnje načrtovanje

Delo in kariera se začneta graditi že z izstopom iz osnovnošolskega  izobraževanja, saj že izbor šole na srednji stopnji zaznamuje posameznika.  Nekateri že na stopnji srednjega izobraževanja izberejo poklic, drugi svoj poklic oblikujejo z izobraževanjem na univerzah in visokih šolah.

Prehod iz varnega akademskega sveta na negotovi trg dela je vedno težji, zato začnejo mladi delo in kariero načrtovati že zelo zgodaj. Delo po končanem izobraževanju vsak trenutek išče več tisoč brezposelnih diplomantov. V povprečju iščejo delo več kot pol leta.

Iskati delo je težavno in stresno, pot do kakovostne in dostojno plačane zaposlitve še težja.  Ni redko, da visoko izobraženi diplomanti opravljajo slabo plačano delo, tudi več let delajo za minimalno ali nekaj več kot minimalno plačo. Razmere so enake v večjem delu Evrope. Delo in kariero mladi načrtujejo že zelo zgodaj, pri čemer so starši njihovi največji zavezniki.

Pomembno je, da mladi že zgodaj spoznavajo delo v različnih poklicih ter iščejo načine za izboljšanje svoje konkurenčnosti na trgu dela. Tako na zaposlitvenih portalih kot tudi na različnih praktičnih delavnicah se je mogoče poučiti in naučiti, kako učinkovito iskati delo, kako ravnati na razgovoru za delo, kako učinkovito upravljati s časom, ,…

Vsem, ki načrtujete delo in kariero v agenciji Naton lahko ponudimo osebno grafološko analizo, ki vam lahko služi tudi kot referenca v primeru, da iščete novo delo. Grafološka analiza pokaže, katere so vaše najmočneje izražene osebnostne lastnosti in sposobnosti, najmočneje izražene šibkosti, v kateri smeri razvijati vaše osebne potenciale. Delo in kariero poleg formalne izobrazbe, pridobivanja znanj in izkušenj zaznamujejo socialne mreže, ki jih mladi gradijo že v času šolanje.

Za mlade diplomante so ALUMNI srečanja priložnost za širjenje osebnih mrež poznanstev, prav tako različna strokovna študentska društva.V delo in kariero mladi diplomanti neredko vključijo osebnega svetovalca, s pomočjo katerega izdelajo karierni načrt, opravijo test poklicnih interesov, se naučijo sestaviti prepričljiv CV, se pripravijo na zaposlitveni razgovor in izboljšajo svojo osebno prezentacijo.Osebno grafološko analizo naredimo tudi za mladostnike, ki so postavljeni pred težko odločitvijo o smeri izobraževanja, ki zaznamuje delo in kariero.

Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.