Novice

Psihološka testiranja olajšajo izbor ustreznega kandidata

Psihološka testiranja odkrivajo, kakšne verbalne, intelektualne, numerične in druge lastnosti ima kandidat. Odkrivajo interese in osebnostne značilnosti kandidatov. Psihološka testiranja so v pomoč pri ugotavljanju, ali se bo kandidat ujel s kolektivom v podjetju. S psihološkimi testiranji ugotovite osebnostno strukturo kandidata.

Odločitev, katerega kandidata zaposlite, je preveč pomembna, da bi jo prepustili naključju. Kandidat vas v enournem razgovoru z lahkoto prepriča, da je pravi. Da ni pravi, ugotovite šele, ko ga zaposlite. Še najlažje je preveriti izobrazbo in delovne izkušnje. Svoje osebnostne lastnosti pa kandidat z lahkoto prikrije.

Klasične metode selekcije kadrov že nekoliko zmanjšajo tveganje, da sprejmete napačnega kandidata. Če izbor kadrov poglobite s psihološkimi testiranji, je tveganje še manjše. Delovno mesto ne zahteva le določene izobrazbe in ustreznih delovnih izkušenj, ampak tudi določene osebnostne lastnosti. Psihološka testiranja so enaka za vse kandidate, zato je vpogled v lastnosti in kompetentnosti posameznega kandidata kar najbolj objektiven. Z metodo psihološkega testiranja pridobite čimbolj objektiven vpogled v lastnosti in kompetentnosti kandidata za zaposlitev. Več kandidatov je mogoče primerjati glede na osebnostne lastnosti, intelektualne in verbalne sposobnosti ter sposobnosti koncentracije.

Psihološka testiranja odkrijejo, da imajo kandidati različne sposobnosti dela v timu, različno motivacijo za delo, različno se vključujejo v družbo in delovno okolje. Razlikujejo se po poklicnih interesih, vrednotah in kariernih sidrih.  Psihološka testiranja obsegajo test osebnostnih lastnosti, globinski osebnostni test, test praktične inteligentnosti in pristopa k reševanju problemov, test koncentracije in dosežka. Vključujejo tudi vprašalnik timskih vlog, vprašalnik vrednot in poglobljeni psihološki intervju.Psihološka testiranja olajšajo izbor ustreznega kandidata. S psihološkimi testiranji je mogoče zanesljivo oceniti, ali je kandidat ustrezen za določeno  delovno mesto ali ne. Psihološka testiranja olajšajo odločitev, kateri je najprimernejši kandidat za zaposlitev.

Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.