Novice

USPEŠNO IZPELJANA OKROGLA MIZA NA TEMO ZMANJŠEVANJE BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI

Absentizem je za slovenska podjetja resen problem, tako z ekonomskega, kot organizacijskega vidika. Dnevno je v bolniškem staležu 3800 zaposlenih, povprečni slovenski delavec pa je letno iz zdravstvenih razlogov odsoten 12 delovnih dni.

Tako smo se v podjetju Naton d.o.o. odločili, da na temo zmanjševanja bolniškega staleža organiziramo okroglo mizo. Dogodek je potekal v četrtek, 10.3.2016 med 9. in 11.30 uro, v prostorih Radisson Blu Plaza Hotela. Veseli smo, da so se na naše povabilo odzvali naši poslovni partnerji, tako predstavniki gospodarstva, kot tudi predstavnik stroke, ki je pomagal razrešiti marsikatero dilemo. Z nami so na temo absentizma razpravljali:

  • ga. Beti Jenko,  direktorica kadrovsko pravnega sektorja v podjetju Hella Saturnus Slovenija d.o.o.,
  • ga. Marija Goričan, prokuristka podjetja Knauf Insulation d.o.o.,
  • ga. Urša Radanović, izvršna direktorica Radisson Blu Plaza Hotela Ljubljana,
  • prim. prof. dr. Marjan Bilban, Predstojnik Centra za medicino dela na Zavodu za varstvo pri delu.

 

Uvodoma je dr. Bilban predstavil statistiko vezano na absentizem v Sloveniji, nato pa so naše gostje iz sfere gospodarstva predstavile, kako se v njihovih organizacijah soočajo s problematiko absentizma in kakšni so povprečni mesečni odstotki bolniških odsotnosti v njihovem podjetju.

Debata se je razvnela, ko je beseda nanesla na problematiko odrejanja bolniškega staleža, saj delodajalci zadnje čase opažamo, da delavci zelo hitro pridobijo krajše bolniške staleže, ki gredo v breme delodajalca, medtem ko komisija ZZZS bolnišk daljših od 30 dni, ki gredo v breme države, pogosto ne prizna. V praksi se tako dogaja, da se delavec za nekaj dni vrne na delovno mesto, nato pa ponovno nastopi s staležem. Zdi se, da država varčuje na plečih delodajalcev.

Predstavili smo možnosti, ki jih imamo delodajalci na voljo v smislu kontrole bolniškega staleža in sankcij v primeru nespoštovanja bolniškega reda. Dotaknili smo se dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter izpostavili, da je Slovenija, poleg Bolgarije, edina evropska država, ki nima časovne omejitve prejemanja nadomestila za čas bolniške odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Okroglo mizo smo zaključili s predstavitvijo tako preventivnih, kot kurativnih ukrepov vezano na zmanjševanje bolniškega staleža. Namen našega dogodka je bil dosežen, saj se je razvila interaktivna debata tekom katere so udeleženci izmenjali izkušnje in dobre prakse vezano na absentizem, debato pa smo zaključili z ugotovitvijo, da so v Sloveniji nujne sistemske spremembe.

Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.