vaša bodoča kariera

_______________________________________________________________________________________________________________

NAPOTKI ZA LAŽJE ISKANJE ZAPOSLITVE Na tej spletni strani si lahko ogledate in preneste vse splošne napotke, ki Vam bodo pomagali pri iskanju novega delovnega mesta. 

_______________________________________________________________________________________________________________


Podrobneje si lahko ogledate:


_______________________________________________________________________________________________________________

 

Osebna grafološka analiza

 

za vas

Ste radovedni, kakšne so vaše osebnostne lastnosti in potenciali?

Naročite si osebno grafološko analizo, ki vam bo lahko služil kot referenca v primeru iskanja nove zaposlitve, kot pomoč pri prerazporeditvi na za vas najbolj ustrezno delovno mesto v primeru reorganizacije podjetja, v katerem ste zaposleni, ali pa zgolj zato, da sami sebi odgovorite na vprašanja o tem, kakšne so vaše najmočneje izražene osebnostne lastnosti in sposobnosti, najmočneje izražene šibkosti in v kateri smeri razvijati vaše osebne potenciale.

Osebna grafološka analiza za vaše otroke

So morda vaši otroci na razpotju, pred odločitvijo o smeri izobraževanja?

Odločitev mladostnika za smer nadaljnjega izobraževanja je nadvse pomembna življenjska odločitev, pogosto tudi stresna tako za mladostnika kot tudi za starše.

Primer: Vaš mladostnik se odloča med študijem ekonomije in študijem predšolske vzgoje. Z grafološko analizo pridemo do opredelitev osebnostnih lastnosti vašega mladostnika in sicer, da je: ekstrovertiran, vztrajen, komunikativen, prepričljiv, neobčutljiv, dobro prenaša stresne situacije, je odličen analitik, ima pa šibkeje izraženo domišljijo ter edukativne sposobnosti in čustveno inteligenco. V takem primeru bi ga bilo bolj smiselno usmeriti v izobraževanje v smer ekonomskih ved, saj bo z izobraževanjem in kasneje pri delu, svoje osebnostne lastnosti lažje in bolje izkoristil, pri delu pa bo posledično veliko bolj zadovoljen in uspešen, kot če bi se odločil za izobraževanje s področja predšolske vzgoje.

Za vas osebno ali za vaše podjetje bomo pripravili individualno, cenovno ugodno ponudbo! Dogovorimo se lahko tudi za predstavitev.

Grafologija:

Grafologija je zelo uporabno orodje pri preverjanju človekovih osebnostnih lastnosti, njegovih sposobnosti in njegovih potencialov. Grafometrična metoda, ki jo za naše naročnike pripravljamo tudi v kadrovski agenciji Naton, je v tujini uveljavljena že leta. Po raziskavah, naj bi se je v Franciji pri selekciji kadra posluževalo kar 75% podjetij. Zanesljivost te metode je kar 95%.

V nadaljevanju podajamo del interpretacije, ki je sestavni del kadrovske grafološke analize, ki sicer v celoti - z rezultati meritev, izračunanimi osebnostnimi lastnostmi in sposobnostmi, interpretacijo, ter povzetkom obsega približno 10 strani A4. Interpretacija se nanaša na kandidata ki je napisal spodnje besedilo.

 

KOGNITIVNA (UMSKA) RAVEN OSEBNOSTI:

Pisec je mentalno fleksibilen, njegove misli so jasno in dobro organizirane. Informacije iz okolja dobro in hitro dojema, ter jih tako tudi posreduje naprej. Ima dober spomin a nekoliko slabšo koncentracijo. Dobro prepoznava in predvideva povezave med vzrokom in posledico. Kritika je primerno izražena, sposoben je objektivnega opazovanja in ocenjevanja drugih ljudi in situacij, s tem da je nekoliko bolj kritičen do drugih ljudi kot do sebe,...

 

ČUSTVENA RAVEN OSEBNOSTI:

Pisec je komunikativen, v komunikaciji in pri vzpostavljanju vezi (prijateljskih, čustvenih) z ljudmi nima nikakršnih težav. V medosebnih odnosih je sproščen, spontan, na pobude iz okolja se odziva lahkotno, kakršnekoli razburjenosti, živčnosti ali vzkipljivosti pri piscu ni zaznati.
Obrambni mehanizem premeščanja ni prisoten, kar pomeni, da jeze, ki jo bo nekdo sprožil v njem, ne bo stresel na tretjo osebo, kjer bi predvidel da ne bo posledic (na partnerja, otroke)...

Frustracijska toleranca je v pisavi šibko izražena. Oseba slabše prenaša ovire na poti do cilja, zato tudi cilje pogosto menjava. Konfliktne situacije rešuje na način, da se v čustveno zapletenih in stresnih situacijah raje umakne,...

 

SOCIALNA RAVEN OSEBNOSTI (ODNOS DO SEBE IN DRUGIH):

V odnosu do drugih je direkten, a hkrati  dovolj pazljiv, da drugih v komunikaciji ne prizadene. Svoja stališča, želje in potrebe ne prikriva in jih zna jasno izraziti. Vidni so le znaki težnje, da se ljudem občasno pokaže bolj samozavestnega in pomembnega kot je v resnici, saj rad pritegne pozornost  drugih in je zelo dovzeten za vplive iz okolice.
Diskretnost je v osebnosti pisca  šibko izražena, informacije zaupne narave pogosto ne zmore zadržati zase. Vzrok za pomanjkanje diskretnosti je v njegovi odprtosti,  sproščenosti, neobremenjenosti, komunikativnosti in številnim dražljajem iz okolja, ki se jim oseba ne more upreti,...

V pisavi je vidno poudarjeno veselje do življenja in optimizem. V osebnosti pisca je sposobnost vzpostavljanja avtoritete šibko izražena. Pisec ima nekaj težav pri hitrem sprejemanju odločitev v stresnih situacijah, šibko izraženo sposobnost ukazovanja in uveljavljanje lastne volje ter potrebe z željo po obvladovanju in nadziranju okolice,...

 

VEDENJSKA RAVEN OSEBNOSTI (MOTIVACIJA, NOTRANJA DINAMIKA, SPOSOBNOST DOSEGANJA CILJEV,..):

Osebo vsekakor privlači tveganje, saj je vedno v iskanju novega, rutine ne mara. A vendar tveganja ne smejo biti povezana s preveliko stopnjo prevzemanja rizika. Raven in pogostost tveganja dobro nadzira, saj se zaveda svoje senzibilnosti in ranljivosti ob morebitnih slabih posledicah tveganih dejanj. Če se odločitev vendarle izkaže za nepravilno, ima oseba v sebi sposobnost, da se po morebitnih neuspehih hitro pobere in začne znova,...

 

Kratek povzetek:

 


NAJMOČNEJE IZRAŽENE PREDNOSTI:

  • Dober spomin,
  • Dobra samopodoba,
  • Visoka stopnja samozavesti,
  • Optimizem, veselje, pogum,
  • Sproščenost, spontanost, odprtost...
 


NAJMOČNEJE IZRAŽENE POMANJKLJIVOSTI:

  • Slabša koncentracija,
  • Nizka stopnja frustracijske tolerance,
  • Šibko izražena odgovornost,
  • Pomanjkanje diskretnosti,
  • Pomanjkanje samodiscipline...

nazaj na vrh

_______________________________________________________________________________________________________________

Kako napisati prošnjo za zaposlitev in kaj je CV:

Preden se lotimo pisanja prošnje oziroma ponudbe za delo, se moramo zavedati, da je stanje na trgu delovne sile zelo konkurenčno. Tako moramo, če hočemo pritegniti pozornost delodajalca, vsekakor na nek način izstopati s svojo ponudbo. Vzeti si moramo kar nekaj časa in miru, da pripravimo ustrezno oblikovan, estetsko privlačen, vsebinsko zanimiv, slovnično korekten življenjepis in po možnosti preveden v vsaj še en svetovni jezik. To je samo en del priprav. Drugi del priprav zajema pregled ponudnikov prostih delovnih mest in pridobivanje informacij o želenih delodajalcih. Pri tem ne pozabimo na lastne socialne mreže.

Torej ponudba za prosto delovno mesto je sestavljena iz dveh delov življenjepisa (CV) ter spremnega pisma oz. dopisa.

ŽIVLJENJEPIS OZIROMA CV:

naj vsebuje vse osebne podatke, kronološko navedene pridobitve izobrazb in delovne izkušnje (če ste iskalci prve zaposlitve, navedite vsa študentska oz honorarna dela), posebna znanja, prav tako izpostavite izpite, licence, znanja jezikov, lasten prevoz, hobije, interese, članstva v morebitnih klubih oz. društvih (če ocenite, da bo ta informacija dobro vplivala na presojo delodajalca). Podatki o družinskem statusu in otrocih niso obvezni, so pa dobrodošla informacija za delodajalca.

Zaželena je tudi integrirana fotografija (nekateri portali omogočajo celo video predstavitev pri prijavi na oglas), na kateri imamo formalen izgled, čeprav nasmejani (brez neprimernih dekoltejev, razen če se ne prijavljamo na delovno mesto barske plesalke).

Življenjepis ne sme biti predolg, največ 1-2 strani, kjer uredimo zgoraj navedene podatke po odstavkih oz točkah in alinejah. Zelo primeren je standardiziran Europassov življenjepis, ki ga dobite na istoimenskem spletnem portalu. Primeren je zato, ker je primerljiv z drugimi Erupassovimi življenjepisi, hkrati pa ubija posameznikovo kreativnost. Zato ga ne izberemo, če se prijavljamo na delovna mesta, kjer je potrebno, da pokažemo svojo kreativnost in iznajdljivost.

Drugi del Ponudbe je seveda spremno pismo ali dopis. Bistvo spremnega dopisa je v tem, da v lepih stavkih povzamemo bistvo zgoraj navedenega in tako vdahnemo v prošnjo nekaj svoje osebnosti. Opišemo, kaj trenutno delamo oziroma smo nazadnje počeli, zakaj iščemo novo ali ravno to delovno mesto, zakaj smo prepričani, da smo ravno mi primeren kandidat za to delovno mesto.

Delodajalcu laskamo, če smo se posebej pozanimali o njem (za to potrebujemo le par klikov na internetu) in da je iz prošnje razvidno, da je bila sestavljena in poslana ravno za to delovno mesto in ne na še na sto drugih naslovov. Tako dobi bodoči delodajalec občutek, da se dejansko zanimamo ravno za to delovno mesto in da imamo verjetno tudi razlog za to (ustrezne izkušnje, znanja..).

Poskušamo navesti čim več dejstev za kaj smo ustrezni (izkušnje z vodenjem manjše skupine ljudi, poznavanje delovnega prava, izkušnje z delo z otroki.. ) in ne naštevamo le visoko a praznozvenečih pridevnikov (sem zanesljiv, točen, natančen, odgovoren, nekonflikten, timski delavec..).

Ne pozabimo, da delodajalec verjetno ni prejel samo naše prošnje, zato ga 5 stranski spremni dopis ne bo ravno razveselil, čeprav boste vanj vložili ure in ure dela. Navedite samo tiste vaše kvalitete in znanja, ki mislite, da so odločilnega pomena za določeno prosto delovno mesto. Za prijavo na neko drugo delovno mesto, pa ga prilagodite. To vam bo vzelo več časa, a bo naložba za prihodnost. Dopisnega papirja nam tudi ni potrebno odišavljati, barvati ali kako drugače krasiti (razen, kot sem že omenila, če ne gre za prijavo na kakšno prav posebno kreativno delovno mesto). Tudi slog pisave izberemo čim bolj umirjen in formalen.

V dopis načeloma ne pišemo stvari, ki nam bi že v samem štartu utegnile škodovati. Če smo se npr. z bivšim delodajalcem razšli na neprimeren način, tega posebej ne omenjamo, oziroma NIKOGAR ne blatimo, ker v danem trenutku mečemo slabo luč samo nase (enako velja na zaposlitvenem intervjuju). Je pa zelo primerno navesti reference s kontaktnimi osebami, seveda ne od delodajalcev, kjer naši odnosi niso bili ravno vzorni in hvalevredni.

Ko iščemo službo smo še posebej pozorni, kaj objavljamo v javnih socialnih omrežjih, kot so npr Facebook in podobni. Namreč veliko delodajalcev nas preverja na več možnih načinov, poleg bivših delodajalcev tudi na spletu.

Ne obotavljajte se ponovno poslati prošnje, če ste jo istemu podjetju v preteklosti že poslali (in niste bili niti obveščeni o izidu). Namreč dobro je, da podjetje ve, da ste še vedno zainteresirani oz. primerni in zainteresirani tudi za novo objavljeno prosto delovno mesto. Prav tako se ne obotavljajte poslati ponudbe podjetjem, ki sicer nimajo odprtega razpisa. Nikoli se ne ve, morda se je potreba pojavila ravno danes ali pa se bo jutri. Tudi ne odlašajte s prijavo, če v kompletu ne izpolnjujete popolnoma vseh zahtev navedenih v objavi. Večkrat se zgodi, da idealni kandidat enostavno ne obstaja in je tudi delodajalec včasih prisiljen malo spustiti svoje kriterije.

In ko smo končno povabljeni na zaposlitveni intervju oz. razgovor…

Vedno se še dodatno pozanimamo o podjetju, ki nas vabi, ne samo zaradi boljšega vtisa, ampak tudi zaradi nas samih, naše varnosti, morda pa podjetje posluje negativno ali ima visoko stopnjo fluktuacije, ni reden plačnik plač ali ne plačuje prispevkov.

Nato obnovimo vse vsebine iz poslane ponudbe, da se slučajno pri čem ‘ne zlažemo’ in se pripravimo na vprašanja, kot so npr. kaj smo počeli 2 leti med diplomo in prvo zaposlitvijo ali zakaj smo prenehali pri prejšnjih delodajalcih.

Na razgovor pridemo točno, raje 5 minut prej, smo naspani, urejeni, lase imamo umite in počesane. Delodajalcu stisnemo roko, a ne premočno, ker bi to pomenilo ‘prevlado’.

Na zastavljena vprašanja odgovarjamo le tisto, kar smo bili vprašani. Lahko izpostavimo kakšen za nas pomemben detalj, vsekakor pa ne preglasimo izpraševalca, mu ne vsiljujemo svojih mnenj in svoja vprašanja vezana na delo ali firmo zastavimo, ko dobimo besedo. Če si ob tem delamo zabeležke, ni to nič nenavadnega. Trudimo se uporabljati zboren slovenski jezik in ne preklinjamo ali blatimo drugih oseb. Brez sramu se pohvalimo za kakšne posebne dosežke. Na intimna vprašanja o družini, veri, politični ali verski pripadnosti nismo dolžni odgovoriti, čeprav nam jih delodajalec lahko zastavi. Je pa vsekakor pošteno do delodajalca, da mu omenimo npr. podatek, da smo noseči. Saj tak podatek bistveno vpliva na potek dela v organizaciji.

Vedno se na koncu zahvalimo za povabilo in sledi ponoven stisk rok. Lahko vprašamo, kakšen je nadaljnji postopek in kdaj bomo obveščeni o rezultatih. Potencialni delodajalec nas lahko napoti tudi na opravljanje psiholoških testov, česar ne zavračamo in poskušamo biti čim bolj naravni in sproščenih, saj pravilnih ali napačnih odgovorov ni. Nič ne škodi, če delodajalca po nekaj tednih ‘molka’ vljudno pokličemo ali preko elektronske pošte povprašamo o poteku selekcije.

V agenciji Naton naključnim iskalcem zaposlitve, ki nas prijazno pokličejo, ne odklonimo kratkih koristnih napotkov pri iskanju novega delovnega mesta oziroma uspešnemu vklapljanju na trg delovne sile.

Spodaj pa predstavljamo še primer prošnje oziroma ponudbe za zaposlitev.

ime in priimek
naslov
GSM: . . . . . . . . . Ljubljana, dne . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . .
ime podjetja
naslov

Zadeva: Prijava na prosto delovno mesto POSLOVNI SEKRETAR

Spoštovani!
Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje sem zasledil, da iščete nove sodelavce. Verjamem, da ustrezam vašim zahtevam, zato se javljam na objavljen razpis.

Moja dela in izkušnje obsegajo širok spekter delovnih nalog: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glavne značilnosti tega dela so: zahtevnost, natančnost pri delu, komunikativnost, samostojnost, timsko delo. Dosedanje izkušnje so mi dale veliko potrebnega znanja za različna delovna področja, ter nove izzive s katerimi se srečujem pri vsakdanjem življenju in delu.

Glede na vašo objavo za prosto delovno mesto, vidim precej skupnih točk za sodelovanje in obojestransko korist, ter predvsem nove izzive.

K tej prijavi na prosto delovno mesto prilagam moj Europass življenjepis.

Zahvaljujem se za vašo pozornost.

Lep pozdrav!

Podpis

KAKO NAPISATI DOBER CV

življenjepisom si prizadevamo pritegniti pozornost bodočega delodajalca, da nas povabi na razgovor, ki pa je odskočna deska za nadaljnje dogovarjanje glede zaposlitve. Prav zaradi tega moramo življenjepis napisati pregledno. V začetku navedemo nekaj svojih osebnih podatkov, nato navedemo izobrazbo, dosedanje delovne izkušnje, dodatna znanja in pridobljene sposobnosti, lahko navedemo kompetence, s katerimi delodajalcu lahko opišemo, kako in na kakšen način lahko prispevamo k poslovanju podjetja.
_______________________________________________________________________________________________________________

Kako prepričati delodajalca, da vas povabi na razgovor?

Prvi kontakt z bodočim delodajalcem je lahko telefonski pogovor ali pa pisna ponudba za zaposlitev z življenjepisom. Pomembno je, da ga z prvim ali drugim načinom prepričamo, da nas povabi na osebni razgovor – intervju. Željo po zaposlitvi predstavimo kot ponudbo, predlog za sodelovanje, ki je velikokrat učinkovitejša od standardnih oblik...V prvem primeru, ko delodajalca najprej kontaktiramo po telefonu, mu v nagovoru povemo kdo smo in kaj želimo.
Npr.:

»Dober dan, sem IME IN PRIIMEK, zasledil sem, da ste agencija in se ukvarjate z posredovanjem zaposlitve. Imam delovne izkušnje za delo v administraciji, zato Vam predlagam termin, da Vam osebno predstavim svoje sposobnosti in dosedanje izkušnje. Vam ustreza DATUM?«

V primeru, ko delodajalcu po pošti pošljemo Ponudbo ali Vlogo z življenjepisom, je priporočljivo napisati še spremni dopis, s katerim delodajalcu pritegnemo pozornost in ga motiviramo k nadaljnjem branju našega življenjepisa. V spremnem dopisu na maksimalno eni strani napišemo v nekaj odstavkih (tri do štiri odstavkih) sporočimo kdo smo in kaj je povod, da se zanimate za razpisano delovno mesto. Način, kako napišemo spremni dopis, je odločilnega pomena, saj si na podlagi tega delodajalec ustvari prvi vtis o nas in se odloči ali nas povabi na osebni pogovor ali izloči iz ožjega izbora. Delodajalci ne prejmejo samo Vaše ponudbe, zato je pomembno, da napišemo samozavestno, inovativno in brez napak. 

1. korak:

V uvodu najprej napišete SVOJE PODATKE, NATO PODATKE DELODAJALCA, ZADEVO IN DATUM. Dopis začnemo z uvodnim pozdravom, nato pa v enem odstavku napišemo zakaj pošiljamo Ponudbo za zaposlitev ter za katero delovno mesto, kar opredelimo s tem, da navedemo naš adut, zakaj ustrezamo zaposlitvi na delovnem mestu, za katerega smo poslali Ponudbo. V nadaljevanju navedemo tudi kje smo zasledili oglas oz. potrebo po zaposlitvi, iz česar delodajalcu pokažemo izvirnost in samozavest. Lahko začnemo takole…:

»Spoštovani, na www.natonhr.si sem zasledil, da razpisujete prosto delovno mesto za administratorja. Izkušnje v administraciji so zagotovilo, da sem usposobljena za delo v Vašem kolektivu.« 

2. korak:

Na kratko napišemo svoje kvalifikacije (izobrazbo, delovne izkušnje, ki Vam utegnejo koristiti na delovnem mestu). Tu jih samo na kratko navedemo, za dodatne informacije pa delodajalcu nakažete, da so podatki navedeni v priloženem življenjepisu.

»Kot administrator sem opravljal delo v trgovini, ki se ukvarja s prodajo dekorativnih izdelkov. Moje delo je obsegalo področje nabave in sprejema naročil, evidenco skladiščenja zaloge in kontakt z dobavitelji. Pri delu me navduševala dinamičnost in delo v timu.« Sem sposobna samostojnega dela, saj sem bila odgovorna za sprejemanje naročil strank, ta naročila posredovala naprej v skladišče, kjer so pripravili celotno strankino naročilo in ga je stranka prevzela.«


3. korak:

Svoje znanje in osebnostne lastnosti prenesite na delodajalca. Na kratko opišite kako lahko prispevate k poslovanju podjetja, kaj so Vaše prednosti, ki jih boste uporabili pri bodočem delu v podjetju.

»Sem organizirana oseba, za kar verjamem, da lahko svojo organiziranost bolje izražam kot jo. Svojo poklicno pot bi želela nadaljevati v Vašem podjetju. Delo z ljudmi mi veliko pomeni in ker sem komunikativna, štejem to v prednost pri morebitnem skupnem sodelovanju, ker imate kot kadrovska agencija veliko stikov z ljudmi, svojimi zaposlenimi kot poslovnimi partnerji.«


4. korak:

V zaključku se priporočite za osebni razgovor. Navedite kontaktne podatke (TELEFONSKO ŠTEVILKO) in čas, ko boste delodajalcu dosegljivi. Hkrati navedite tudi, kdaj boste vi kontaktirali njega na katero telefonsko številko in datum. … končamo pa lahko:

»Veselilo bi me, v kolikor bom na osebnem razgovoru podrobneje predstavil svoje sposobnosti in lastnosti, s katerimi želim prispevam k dosedanjem poslovanju podjetja. V kolikor Vas medsebojno sodelovanje utegne zanimati, sem dosegljiv na telefonski številki 031/679-960. Vseeno pa Vas jaz pokličem v sredo, DD.MM.LLLL.«
S spoštovanjem.

nazaj na vrh
_______________________________________________________________________________________________________________


Za lažje iskanje nove zaposlitve in prjemanje obvestil o prostih delovnih mestih se vpišite v našo bazo iskalcev zaposlitve.

Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.