Zakonodaja

Plače v republiki Sloveniji

Informacije o minimalni plači, zajamčenem osebnem dohodku in izhodiščni plači.

Regres v Republiki Sloveniji

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Zakoni s področja zaposlovanja

Zakoni in predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.