Plače v republiki Sloveniji

V kolikor bi si želeli obračunati višino mesečnega dohodka – plače lahko kliknite tukaj.

 

Število delovnih ur za posamezni mesec za leto 2014:

mesecdelovni dnevipraznikiskupajur/mesečno
JANUAR22123184
FEBRUAR20020160
MAREC21021168
APRIL21122176
MAJ20222176
JUNIJ20121168
JULIJ23023184
AVGUST20121168
SEPTEMBER22022176
OKTOBER22123184
NOVEMBER20020160
DECEMBER21223184
skupaj25292612088

Število delovnih ur za posamezni mesec za leto 2015:

mesecdelovni dnevipraznikiskupajur/mesečno
JANUAR21122176
FEBRUAR20020160
MAREC22022176
APRIL20222176
MAJ20121168
JUNIJ21122176
JULIJ23023184
AVGUST21021168
SEPTEMBER22022176
OKTOBER22022176
NOVEMBER21021168
DECEMBER22123184
skupaj25562612088

Minimalna plača v RS

Je najnižja možna mesečna plača, ki jo delavec prejme. Prvič je bila uvedena aprila 1995. Do marca 1996 se je minimalna plača izplačevala za poln delovni čas in predvidene delovne rezultate, od aprila 1996 dalje je izplačilo minimalne plače pogojeno le s polnim delovnim časom.
Minimalna bruto plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2014 dalje, je 789,15 eurov.

Zajamčeni osebni dohodek v RS

Je do uveljavitve minimalne plače predstavljal najnižjo možno izplačano mesečno plačo. Od aprila 1995 dalje, ko jo je v tej vlogi zamenjala minimalna plača, je zajamčeni osebni dohodek le še osnova za določitev višine zneskov nekaterih denarnih nadomestil. Od aprila 1995 dalje zajamčeni osebni dohodek ni več v nobeni povezavi s plačilom za delo.

S sprejemom novega Zakona o minimalni plači je prenehal veljati Zakon o določitvi minimalne plače, razen v členu, ki govori o zajamčeni plači. Ta ostaja v veljavi do sprejetja nove pokojninske zakonodaje. Takrat bo prenehal veljati institut zajamčene plače.

Izhodiščna plača

Je določena za posamezen tarifni razred v tarifni prilogi kolektivne pogodbe. Znesek izhodiščne plače se nanaša na poln delovni čas, za doseganje vnaprej pričakovanih delovnih rezultatov in za normalne pogoje dela. Delavčeva osnovna plača mora biti ob izpolnitvi prej naštetih treh pogojev, najmanj enaka izhodiščni plači. Izhodiščna plača je določena za posamezni tarifni razred v tarifni prilogi kolektivne pogodbe. Pogajalske stranke kolektivnih pogodb običajno določijo višino izhodiščne plače za I. tarifni razred. Izhodiščne plače po ostalih tarifnih razredih pa so določene na osnovi relativnih razmerij med tarifnimi razredi.
Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.